Chuyển mã đầu tư – Bán LSS, Mua SBT

Báo cáo ngành
icon dot
2012-10-15T00:00:00
Xem Báo CáoXem Báo Cáo
Gần đây chúng tôi đã phát hành báo cáo cập nhật SBT với khuyến nghị MUA (tăng 22%) và báo cáo cập nhật LSS với khuyến nghị BÁN (giảm 25%).
Liên hệ chúng tôi để xem thêm báo cáo:(+84) 2 8888 2 6868
Tags: