Cập nhật vĩ mô - Tốc độ tăng CPI tháng 1 thấp hơn so với tháng 12

Báo cáo vĩ mô
icon dot
2011-01-17T00:00:00
Xem Báo CáoXem Báo Cáo
Chúng tôi kỳ vọng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cải thiện hơn so với tháng trước. Tốc độ tăng CPI tháng 1 so với tháng trước đó có thể sẽ thấp hơn so với tháng 12 do giá cả hàng hóa thiết yếu khá ổn định.
Liên hệ chúng tôi để xem thêm báo cáo:(+84) 2 8888 2 6868
Tags: