Cập nhật Vĩ mô - Thị trường lao động tiếp tục xu hướng hồi phục
  • 2024-01-19T00:00:00
  • Báo cáo vĩ mô

- Lao động có việc làm  tiếp tục xu hướng tăng trong Khu vực Công nghiệp & Xây dựng và Dịch vụ, trong khi lao động có việc làm tại Khu vực Nông nghiệp giảm. Tổng lao động có việc làm tăng 130.400 trong quý 4/2023, đạt 51,5 người (+450.000 so với cùng kỳ - YoY). Trong đó, lao động trong Khu vực Công nghiệp & Xây dựng tăng gần 92.000 người, đạt 17,2 triệu người (+221.000 YoY), trong khi lao động trong Khu vực Dịch vụ cũng tăng thêm 58.600 người, đạt 20,47 triệu người (+542.000 YoY). Ngược lại, số lao động có việc làm trong Khu vực Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản tiếp tục giảm quý thứ 4 liên tiếp, giảm 20.100 người xuống còn 13,8 triệu người (-348.000 YoY).

- Tỷ lệ thất nghiệp giảm nhẹ. Trong quý 4/2023, số người thất nghiệp giảm khoảng 16.920 người (-12.720 YoY) xuống còn 1,1 triệu người, dẫn đến tỷ lệ thất nghiệp 2,06% (thấp hơn so với 2,09% trong quý 3/2023). Trong khi đó, số người thiếu việc làm giảm khoảng 27.000 so với quý trước (QoQ) xuống còn khoảng gần 1,0 triệu người, dẫn đến tỷ lệ thiếu việc làm 1,94% trong quý 4/2023 (thấp hơn so với mức 2,0% trong quý 3/2023).

- Báo cáo nhanh từ các địa phương cho thấy tình trạng cắt giảm việc làm tiếp tục giảm. Theo báo cáo từ các cơ quan chức năng, số người bị mất việc làm trong quý 4/2023 tiếp tục giảm 32.900 người QoQ, xuống còn khoảng 85.500 người (so với 118.400 người trong quý 3/2023, 217.800 người trong quý 2/2023 và 149.000 người trong quý 1/2023). Trong khi đó, số người nghỉ phép có lương/không lương hoặc tạm dừng hợp đồng tăng 23.600 người QoQ lên khoảng 77.800 người trong quý 4/2023, chủ yếu tập trung ở ngành dệt may (31,9%) và da giày (30,9%). Tuy nhiên, con số này thấp hơn nhiều so với các quý 2/2023 (241.500 người), quý 1/2023 (294.000 người) và quý 4/2022 (296.000 người).

Powered by Froala Editor