Cập nhật Vĩ mô - Tăng trưởng GDP quý 1 đạt mức cao nhất trong 5 năm qua
  • 2024-04-09T00:00:00
  • Báo cáo vĩ mô

Theo Tổng cục Thống kê (TCTK), trong quý 1/2024, GDP tăng 5,7% so với cùng kỳ (YoY), mức cao nhất của quý I trong 5 năm qua. Trong ba khu vực chính của nền kinh tế, khu vực Dịch vụ là động lực chính với mức tăng trưởng 6,1%, đóng góp 52,2% vào tổng mức tăng trưởng GDP của quý 1/2024. Trong khi đó, khu vực Công nghiệp & Xây dựng phục hồi với mức tăng trưởng 6,3% (so với -0,4% YoY trong quý 1/2023; đóng góp 41,7% vào tổng mức tăng trưởng GDP). 

Kết quả GDP quý 1/2024 phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi. Do đó, chúng tôi giữ nguyên dự báo tăng trưởng GDP ở mức 6,5% cho năm 2024 và 7,0% cho cả năm 2025 và 2026. Các yếu tố hỗ trợ tăng trưởng kinh tế về cuối năm bao gồm: (1) Dự báo tăng trưởng GDP toàn cầu tích cực hơn khi dự báo đồng thuận tăng trưởng GDP toàn cầu năm 2024 đạt 2,8% vào đầu tháng 4 (từ mức 2,6% vào đầu tháng 1); (2) Các chính sách hỗ trợ tài khóa (cụ thể: giải ngân đầu tư công, cắt giảm thuế GTGT, giảm phí, cải cách tiền lương khu vực công, v.v.); (3) Chính sách nới lỏng tiền tệ từ NHNN – NHNN có thể duy trì quan điểm nới lỏng tiền tệ để hỗ trợ nền kinh tế trong năm 2024; (4) Vốn FDI giải ngân tăng trưởng ổn định; (5) Lượng khách du lịch nước ngoài tiếp tục phục hồi, đặc biệt là khách du lịch từ Trung Quốc; (6) Sự phục hồi của ngành bất động sản và hoạt động xây dựng.

Powered by Froala Editor