Cập nhật ngành ngân hàng - Stress testing các ngân hàng niêm yết

Báo cáo ngành
icon dot
2012-12-21T00:00:00
Xem Báo CáoXem Báo Cáo
Do không có thông tin chi tiết về tình hình nợ xấu, chúng tôi đã thực hiện stress test các ngân hàng niêm yết theo bốn kịch bản nợ xấu. Các kịch bản đó là (i) nợ xấu theo báo cáo, (ii) nợ xấu cả hệ thống do Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ước tính, (iii) nợ xấu dựa trên phân loại theo nhóm khách hàng, và (iv) tỷ lệ nợ xấu là 20%.
Liên hệ chúng tôi để xem thêm báo cáo:(+84) 2 8888 2 6868
Tags: