Cập nhật ngành Bất động sản - DN nào sẽ hưởng lợi nhiều hơn

Báo cáo ngành
icon dot
2013-01-14T00:00:00
Xem Báo CáoXem Báo Cáo
Trong vài tuần qua, nhiều ý kiến cho rằng cần hỗ trợ lĩnh vực bất động sản (BĐS) hiện đang khó khăn, do có nhiều mối liên hệ giữa những vấn đề của BĐS và nợ xấu trong hệ thống ngân hàng. Thực tế là nếu BĐS được đưa vào lộ trình phục hồi, các ngân hàng cũng như toàn nền kinh tế sẽ giảm được nhiều áp lực. Báo cáo này so sánh sơ bộ các công ty trong ngành và lợi ích từng công ty được hưởng từ các ý tưởng trợ giúp của Chính phủ.
Liên hệ chúng tôi để xem thêm báo cáo:(+84) 2 8888 2 6868
Tags: