BVH - Giữ vững vị trí dẫn đầu về thị phần phí bảo hiểm nhân thọ; Kỳ vọng tiến độ mới trong kế hoạch tăng vốn - Báo cáo ĐHCĐ
  • 2024-06-26T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp
  • Chúng tôi đã tham dự ĐHCĐ của Tập đoàn Bảo Việt (BVH) tại Hà Nội vào ngày 26/06. Nội dung chính của ĐHCĐ xoay quanh việc đánh giá KQKD năm 2023 và thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 và kế hoạch cổ tức tiền mặt cho năm tài chính 2023.
  • Kế hoạch kinh doanh năm 2024 bao gồm doanh thu của công ty mẹ đạt 1,65 nghìn tỷ đồng (+5% YoY) và LNST đạt 1,2 nghìn tỷ đồng (+3% YoY). Kế hoạch kinh doanh năm 2024 hợp nhất vẫn chưa được đưa vào đề xuất trình ĐHCĐ. Chúng tôi lưu ý rằng BVH thường vượt mục tiêu kế hoạch kinh doanh đề ra tại ĐHCĐ.
  • ĐHCĐ đã thông qua mức cổ tức tiền mặt là 10% mệnh giá cho năm tài chính 2023, tương ứng với lợi suất cổ tức là 2,1% (dựa trên giá cổ phiếu hiện tại) — cao hơn kỳ vọng của chúng tôi là 9% mệnh giá.
  • Phiên hỏi đáp tập trung vào KQKD của BVH trong nửa đầu năm 2024, kế hoạch tăng vốn và chiến lược dài hạn của công ty.

 KQKD 6 tháng đầu năm 2024 sơ bộ của BVH phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi. Trong phiên hỏi đáp, ban lãnh đạo cho biết KQKD nửa đầu năm 2024 đang theo đúng kế hoạch và bày tỏ quan điểm tự tin có thể vượt mức các mục tiêu kinh doanh được đề ra tại ĐHCĐ. LNTT hợp nhất 6 tháng đầu năm 2024 sơ bộ đạt 1,3 nghìn tỷ đồng (+5% YoY; hoàn thành 52,5% mục tiêu của công ty). Chúng tôi ước tính rằng LNTT hợp nhất nửa đầu năm 2024 đã hoàn thành 53% dự báo cả năm của chúng tôi, phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi. Nhìn chung, chúng tôi cho rằng kế hoạch kinh doanh của BVH ở cấp độ công ty mẹ là thận trọng. Mặc dù nền lãi suất vẫn ở mức tương đối thấp, ban lãnh đạo kỳ vọng ROI của công ty sẽ được duy trì ở mức hiện tại thay vì giảm nhờ sự linh hoạt trong quản lý danh mục đầu tư.

BVH duy trì vị trí dẫn đầu về thị phần trong bối cảnh phí bảo hiểm nhân thọ toàn hệ thống ở mức thấp trong 5 tháng đầu năm 2024. Theo ban lãnh đạo, phí bảo hiểm mới trên toàn hệ thống trong 5 tháng đầu năm 2024 giảm 26% YoY, trong đó phí bảo hiểm nhận được qua đại lý truyền thống giảm 19% YoY và phí bảo hiểm nhận được qua kênh bancassurance giảm 43 % YoY. Công ty cho rằng phí bảo hiểm yếu trên toàn hệ thống do (1) nền kinh tế phục hồi chậm và (2) việc thắt chặt các quy định về hoạt động kinh doanh bảo hiểm liên quan đến quy trình hoạt động, kênh phân phối (đặc biệt là yêu cầu ghi âm quá trình tư vấn đối với các sản phẩm liên kết đầu tư). Ban lãnh đạo tin rằng BVH ít bị ảnh hưởng nhất bởi sự biến động trong phân khúc bancassurance vì đại lý truyền thống chiếm hơn 90% tổng mạng lưới phân phối của công ty. BVH vẫn duy trì tổng thị phần phí bảo hiểm hàng đầu ở mức 23,3% trong 5 tháng đầu năm 2024.

 Ban lãnh đạo kỳ vọng những bước phát triển mới trong kế hoạch dài hạn nhằm huy động vốn mới cho Bảo Việt Nhân thọ và Bảo hiểm Bảo Việt (công ty bảo hiểm phi nhân thọ). BVH cho biết sẽ xây dựng kế hoạch trình cổ đông về (1) giảm tỷ lệ sở hữu của Nhà nước (từ năm 2026 trở đi) và tăng vốn và (2) chuyển đổi loại hình pháp lý của Bảo Việt Nhân thọ và Bảo hiểm Bảo Việt (công ty bảo hiểm phi nhân thọ) từ công ty trách nhiệm hữu hạn sang công ty cổ phần để gia tăng tính linh hoạt trong huy động vốn. Công ty đã tiến hành định giá tài sản cố định của 2 công ty con này từ năm ngoái và đang trong quá trình tìm kiếm nhà đầu tư tiềm năng cho các công ty con này. Chúng tôi hiểu rằng quá trình cổ phần hóa các công ty con này cần có sự chấp thuận và hướng dẫn của cơ quan chức năng ở nhiều giai đoạn và chúng tôi cho rằng có thể cần nhiều thời gian để BVH huy động vốn mới thông qua kế hoạch này. Ngoài ra, BVH có kế hoạch bổ sung vốn vào Bảo Việt Nhân thọ trong năm nay bằng khoản tiền còn lại thu được từ việc huy động vốn mới trong đợt phát hành riêng lẻ vào năm 2019.

Sumitomo Life đã và đang tích cực hỗ trợ mô hình kinh doanh của BVH. Đại diện Sumitomo Life (cổ đông chiến lược của BVH) cho biết Sumitomo Life đã cử một chuyên gia giàu kinh nghiệm trong ngành đến hỗ trợ Tổng Giám đốc (CEO) của BVH từ năm ngoái. Đối tác chiến lược này đã tích cực tham gia hỗ trợ BVH về các vấn đề định phí bảo hiểm, thiết kế mạng lưới phân phối, quản lý rủi ro và công nghệ thông tin. Đại diện của Sumitomo Life cho rằng tiềm năng kinh doanh của BVH là rất lớn và điều này chưa được phản ánh hoàn toàn vào định giá của công ty.

Powered by Froala Editor