BSR - KQKD quý 4 khả quan với sản lượng thương phẩm ổn định, KQKD năm 2023 phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi - Báo cáo KQKD
  • 2024-01-30T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp

CTCP Lọc hóa Dầu Bình Sơn (BSR) công bố KQKD quý 4/2023 với doanh thu đạt 41,9 nghìn tỷ đồng (+4% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS báo cáo đạt 2,3 nghìn tỷ đồng (+28% YoY). LNST sau lợi ích CĐTS báo cáo quý 4/2023 tăng so với cùng kỳ chủ yếu do (1) sản lượng thương phẩm tăng 11% YoY và (2) biên lợi nhuận gộp tăng 1,2 điểm % YoY do crack spread (chênh lệch giữa giá đầu ra và giá đầu vào) trung bình trong quý 4/2023  cao hơn so với cùng kỳ. Ngoài ra, BSR đã hoàn nhập 604 tỷ đồng khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, điều này khá bất ngờ khi bình quân giá dầu trong quý 4 vẫn thấp hơn so với quý 3/2023. Chúng tôi cho rằng điều này là do công ty đã thận trọng trích lập khoản dự phòng lớn trong quý 3. 

BSR ghi nhận KQKD vững chắc với doanh thu và LNST sau lợi ích CĐTS báo cáo lần lượt hoàn thành 106% và 102% dự báo năm 2023 của chúng tôi. LNST chính thức này cũng cao hơn 73% so với LNST kế hoạch sửa đổi. Năm 2023, doanh thu đạt 147,4 nghìn tỷ đồng (-12% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS báo cáo đạt 8,5 nghìn tỷ đồng (-42% YoY). LNST sau lợi ích CĐTS báo cáo năm 2023 giảm so với cùng kỳ chủ yếu do (1) mức crack spread giảm so với cùng kỳ so với mức cơ sở cao của năm 2022, ảnh hưởng nhiều hơn so với (2) mức tăng so với cùng kỳ trong sản lượng bán hàng.

Crack spread giảm vào năm 2023 so với mức cơ sở cao năm 2022 nhưng vẫn cao hơn đáng kể so với mức trước đại dịch do chênh lệch cung cầu của các sản phẩm tinh chế vẫn còn lớn. Chúng tôi lưu ý rằng mức crack spread xăng và dầu diesel trung bình của Singapore (mức chuẩn cho các nhà máy lọc dầu châu Á) vào năm 2023 cao hơn lần lượt 55% và 73% so với mức trước đại dịch (trung bình 2017-2019). Vào năm 2023, crack spread xăng và dầu diesel trung bình của Singapore giảm 4% YoY và 27% YoY xuống lần lượt là 12,0 USD/thùng và 21,5 USD/thùng. Trong quý 4/2023, crack spread xăng trung bình tại Singapore là 9 USD/thùng (+380% YoY) trong khi crack spread dầu diesel trung bình tại Singapore là 22 USD/thùng (-30% YoY).

BSR đặt mục tiêu hoàn thành đợt bảo dưỡng lần thứ năm từ tháng 3 đến tháng 4/2024 trong thời gian dưới 50 ngày. Theo BSR, thời gian bảo dưỡng giảm dần qua các năm, bắt đầu từ 60 ngày vào năm 2011, tiếp theo là 54 ngày vào năm 2014, 52 ngày vào năm 2017 và 51 ngày vào năm 2020. Lần bảo dưỡng thứ 5 sắp tới, dự kiến vào năm 2024, với mục tiêu sẽ được hoàn thành trong vòng dưới 50 ngày. Chúng tôi cũng lưu ý rằng hiện tại chúng tôi dự báo thời gian bảo dưỡng này sẽ kéo dài khoảng 45 ngày.

KQKD quý 4/2023 và cả năm 2023 của BSR

Tỷ đồng

Q4 2022

Q4 2023

YoY

FY 2022

FY 2023

YoY

% dự báo 2023 của Vietcap

Giá dầu Brent trung bình (USD/thùng)*

89

83

-7%

99

82

-17%

99%

Sản lượng bán ('000 tấn)

1.846

2.056

11%

7.003

7.350

5%

103%

Doanh thu

40.407

41.932

4%

167.124

147.423

-12%

106%

Giá vốn hàng bán

-38.474

-39.404

2%

-151.027

-137.815

-9%

106%

LN gộp

1.933

2.528

31%

16.096

9.608

-40%

101%

Chi phí bán hàng và marketing

-312

-356

14%

-909

-1.034

14%

113%

Chi phí quản lý doanh nghiệp

-236

-243

3%

-515

-626

22%

114%

LNHĐ

1.385

1.929

39%

14.673

7.948

-46%

99%

Thu nhập tài chính

735

959

31%

1.750

2.659

52%

117%

Chi phí tài chính

-242

-351

45%

-923

-1.154

25%

108%

LNTT

1.908

2.546

33%

15.586

9.485

-39%

103%

LNST sau lợi ích CĐTS báo cáo

1.774

2.279

28%

14.726

8.511

-42%

102%

 

 

 

Thay đổi 

điểm %

 

 

Thay đổi 

điểm %

 

Biên LN gộp

4,8%

6,0%

+1,2

9,6%

6,5%

-3,1

 

Chi phí SG&A/Doanh thu

1,4%

1,4%

+0,1

0,9%

1,1%

+0,3

 

Biên LN từ HĐKD

3,4%

4,6%

+1,2

8,8%

5,4%

-3,4

 

Biên LNST sau lợi ích CĐTS báo cáo

4,4%

5,4%

+1,0

8,8%

5,8%

-3,0

 

Nguồn: BSR, Vietcap (*giá trung bình)

Powered by Froala Editor