BSR – Dự án Nâng cấp và Mở rộng đúng tiến độ để bắt đầu hoạt động – Báo cáo ĐHCĐ
  • 2024-05-23T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp

- 212 cổ đông (chiếm 92,33% tổng quyền biểu quyết) đã tham dự ĐHCĐ của (BSR) vào ngày 23/05. 

- Nhìn chung, ban lãnh đạo BSR kỳ vọng crack spread sẽ chạm đáy trong tháng 5 và cải thiện từ tháng 6. Công ty tự tin vào việc tăng cường sản xuất vì kỳ vọng hiệu quả hoạt động sau bảo trì có thể đạt 114%. 

- Cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh thận trọng cho năm 2024 với doanh thu đạt 95,3 nghìn tỷ đồng (-35% YoY) và LNST đạt 1,1 nghìn tỷ đồng (-86% YoY). Trước đây, LNST thực tế của BSR thường cao hơn kế hoạch ban đầu. LNST thực tế năm 2021/2022/2023 cao hơn 7/10/5 lần so với kế hoạch ban đầu của công ty. 

- Cổ đông thông qua mức cổ tức tiền mặt năm 2023 là 700 đồng/cổ phiếu (phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi). BSR đặt kế hoạch chia cổ tức tiền mặt năm 2024 ở mức tối thiểu 300 đồng/cổ phiếu, tỷ lệ cụ thể sẽ được thông qua vào năm sau (thấp hơn dự phóng của chúng tôi là 700 đồng/cổ phiếu). 

- BSR có ngân sách giải ngân là 1,3 nghìn tỷ đồng trong năm 2024 (6,8 lần so với kết quả thực tế năm 2023). Ngân sách chủ yếu được phân bổ cho dự án nâng cấp và mở rộng của BSR. Việc đấu thầu gói thầu xây dựng tổng thể dự kiến được thực hiện trong tháng 6. 

- BSR đang tích cực triển khai đồng thời 2 giải pháp niêm yết trên sàn HOSE: (1) giám sát quyết định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) dựa trên báo cáo hợp nhất hoặc báo cáo tài chính của công ty mẹ, (2) hoàn tất thủ tục phá sản công ty con (BSR-BF tại Tòa án Nhân dân Thành phố Quảng Ngãi) 

- BSR dự kiến tăng vốn cổ phần lên 50 nghìn tỷ đồng (+61% so với hiện tại), đang chờ Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước phê duyệt. Petrovietnam nhấn mạnh vai trò quan trọng của BSR trong an ninh năng lượng quốc gia, duy trì 92% cổ phần ngay cả sau khi BSR tăng vốn cổ phần. 

- Quan điểm của chúng tôi: Chúng tôi nhận thấy không có thay đổi đáng kể đối với dự báo lợi nhuận năm 2024 của chúng tôi, dù cần thêm đánh giá chi tiết. Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy tiềm năng tăng đối với dự báo lợi nhuận dài hạn, được thúc đẩy bởi hiệu suất hoạt động của BSR đạt 114% sau lần bảo trì thứ năm (cao hơn dự báo hiện tại của chúng tôi là 110% đối với giai đoạn 2024-2027 và 97% đối với giai đoạn 2028-2030). Chúng tôi cũng lưu ý rằng BSR dự kiến IRR cho dự án nâng cấp và mở rộng đạt 12,9%, cao hơn dự báo của chúng tôi là 10%. 

Cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh thận trọng của công ty cho năm 2024. BSR đặt kế hoạch kinh doanh năm 2024 với doanh thu đạt 95,3 nghìn tỷ đồng (3-35% so với kết quả thực tế năm 2023) và LNST đạt 1,1 nghìn tỷ đồng (-86% so với kết quả thực tế năm 2023) dựa trên giả định giá dầu Brent là 70 USD/thùng. Kế hoạch doanh thu và LNST của công ty cho năm 2024 lần lượt tương đương với 90% và 17% dự báo của chúng tôi. Chúng tôi cho rằng điều này đến từ quan điểm thận trọng của ban lãnh đạo vì LNST thực tế của BSR thường cao hơn so với kế hoạch ban đầu. Kết quả LNST thực tế năm 2021/2022/2023 cao hơn 7/10/5 so với kế hoạch ban đầu của công ty 

BSR kỳ vọng KQKD quý 2 khả quan mặc dù công ty có kế hoạch bảo trì vào tháng 4. Hoạt động được sản xuất trở lại vào tháng 5 và BSR dự kiến crack spread sẽ cải thiện từ tháng 6 trở đi. BSR chia sẻ rằng crack spread hiện ở mức trung bình là 14,8 USD/thùng, cao hơn đáng kể so với kế hoạch 8 USD/thùng của công ty. 

Hiệu suất hoạt động của BSR đạt 114% sau lần bảo trì thứ năm, vượt dự báo của chúng tôi. BSR tin rằng công ty có thể tăng thêm công suất sản xuất để tận dụng xu hướng thị trường. Ngay cả sau khi hoàn thành dự án mở rộng, với công suất mới đạt 7,6 triệu tấn (cao hơn 16% so với hiện tại), BSR có kế hoạch duy trì hoặc vượt mức hiệu suất hoạt động hiện tại. Con số này cao hơn dự báo của chúng tôi. Chúng tôi hiện dự báo  hiệu suất hoạt động trung bình đạt 110% trong giai đoạn 2024-2027 và 97% trong giai đoạn 2028-2030 (sau dự án nâng cấp và mở rộng). 

Dự án Nâng cấp và Mở rộng đã được Hội đồng quản trị phê duyệt, với việc đấu thầu gói thầu xây dựng tổng thể dự kiến được thực hiện vào tháng 6. BSR dự kiến dự án nâng cấp và mở rộng sẽ bắt đầu vào quý 2/2024 và đi vào hoạt động vào quý 3/2028 (phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi). Giải ngân cho dự án sẽ đạt đỉnh vào năm 2025 và tiếp tục đến giai đoạn 2026-2027. Đối với năm 2024, BSR có kế hoạch đầu tư thận trọng với ngân sách giải ngân là 1,3 nghìn tỷ đồng (6,8 lần so với kết quả thực tế năm 2023; nhưng thấp hơn dự báo của chúng tôi), chủ yếu phân bổ cho thiết kế và phân loại đất. Chúng tôi hiện dự báo vốn đầu tư XDCB năm 2024 đạt 11,5 nghìn tỷ đồng (được tài trợ bằng vốn chủ sở hữu hiện hữu và các khoản vay ngân hàng). Do đó, chúng tôi nhận thấy khả năng điều chỉnh giảm dự báo vốn đầu tư XDCB năm 2024 của chúng tôi, tương ứng khả năng điều chỉnh tăng dự báo của chúng tôi đối với dòng tiền tự do năm 2024 của BSR. Chúng tôi cũng lưu ý rằng BSR hiện dự kiến IRR cho các dự án Nâng cấp và Mở rộng đạt 12,9% (tăng 1,5 điểm phần trăm so với trước đây). Do khó khăn trong việc đảm bảo vốn vay ngân hàng và môi trường lãi suất cao, BSR đề xuất tăng tỷ lệ vốn chủ sở hữu từ 40% lên 60-80%, chi tiết như sau: 

Hình 1: Cơ cấu vốn cho các dự án nâng cấp và mở rộng 

Vốn chủ sở hữu: Tỷ lệ nợ 

60:40 

70:30 

80:20 

Vốn chủ sở hữu (triệu USD) 

893,9 

1.042,9 

1.191,9 

Vốn chủ sở hữu (tỷ đồng) 

21.838 

25.478 

29.111 

Nguồn: BSR, Vietcap. (Lưu ý: BSR giả định tỷ giá USD/VND ở mức 24.430) 

Việc BSR chuyển sang niêm yết trên sàn HOSE có một số diễn biến tích cực. BSR đang tích cực theo đuổi 2 giải pháp cho việc niêm yết trên sàn chứng khoán: (1) giám sát quyết định của UBCKNN dựa trên báo cáo hợp nhất hoặc báo cáo tài chính của công ty mẹ, (2) hoàn tất thủ tục phá sản cho BSR-BF tại Tòa án Nhân dân Thành phố Quảng Ngãi. 

BSR có kế hoạch tăng vốn cổ phần lên 50 nghìn tỷ đồng (+61% so với hiện tại). BSR đặt mục tiêu thực hiện kế hoạch này trong giai đoạn 2024-2025 để giải quyết nhu cầu vốn đáng kể của công ty. Chúng tôi lưu ý rằng Tập đoàn Dầu khí Việt Nam vẫn duy trì tỷ lệ sở hữu ở mức 92%. 

Petrovietnam nhấn mạnh vai trò quan trọng của BSR trong an ninh năng lượng quốc gia, duy trì 92% cổ phần ngay cả sau khi BSR tăng vốn cổ phần. Tại ĐHCĐ, ông Lê Xuân Huyên, Phó Tổng giám đốc PVN nhấn mạnh đóng góp đáng kể của BSR vào doanh thu của PVN (hơn 5 tỷ USD). Với vai trò then chốt của BSR trong an ninh năng lượng, sự kiểm soát của Nhà nước vẫn rất cần thiết cho sự phát triển bền vững. PVN cam kết hỗ trợ BSR, cung cấp môi trường hoạt động ổn định và hỗ trợ tài chính. 

Powered by Froala Editor