BMP [KHẢ QUAN +12,6%] - Sản lượng bán giảm nhưng biên lợi nhuận duy trì tốt hơn dự kiến - Cập nhật
  • 2024-06-19T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp

- Chúng tôi duy trì khuyến nghị KHẢ QUAN cho CTCP Nhựa Bình Minh (BMP) mặc dù điều chỉnh giảm 8% giá mục tiêu xuống còn 109.700 đồng/cổ phiếu do giá cổ phiếu của BMP đã giảm 5% trong 3 tháng qua. 

- Chúng tôi điều chỉnh giảm giá mục tiêu do (1) quan điểm kém tích cực hơn của chúng tôi đối với mức tăng trưởng sản lượng bán ống nhựa năm 2024 (ở mức -10% YoY so với +10% YoY trong dự báo trước đây) do KQKD quý 1/2024 yếu hơn dự kiến và (2) chiết khấu thương mại/doanh thu năm 2024 dự kiến tăng nhẹ (ở mức 10,0% so với 9,8% trong dự báo trước đây) do chúng tôi kỳ vọng BMP sẽ cho khách hàng hưởng mức chi phí đầu vào thấp hơn để thúc đẩy nhu cầu. Những yếu tố này ảnh hưởng nhiều hơn so với (1) quan điểm lạc quan hơn của chúng tôi về biên lợi nhuận gộp (chúng tôi tăng dự báo biên lợi nhuận gộp các năm 2024/25/26/27/28 thêm 140/120/100/80/60 điểm cơ bản) và (2) tác động tích cực của việc chúng tôi cập nhật mô hình định giá đến giữa năm 2025. 

- Chúng tôi điều chỉnh giảm 9% mỗi năm cho dự báo LNST sau lợi ích CĐTS các năm 2024/25/26 do (1) giả định sản lượng bán hàng thấp hơn và (2) giả định chi phí bán hàng & quản lý (SG&A)/doanh thu cao hơn ảnh hưởng nhiều hơn so với quan điểm tích cực hơn của chúng tôi về biên lợi nhuận gộp. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn kỳ vọng năm 2024 sẽ đánh dấu năm có LNST sau lợi ích CĐTS cao thứ hai trong lịch sử hoạt động của BMP.

Powered by Froala Editor