BMI [MUA +30,8%] - Định giá hấp dẫn mặc dù áp lực từ lãi suất thấp - Cập nhật
  • 2024-01-04T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp

- Chúng tôi điều chỉnh giảm 5,6% giá mục tiêu xuống còn 26.800 đồng/cổ phiếu và duy trì khuyến nghị MUA cho Tổng CTCP Bảo Minh (BMI). Chúng tôi giảm giá mục tiêu do chúng tôi (1) điều chỉnh giảm 3,6%/8,8%/4,0% dự báo LNST lần lượt cho các năm 2023/24/25 và (2) giảm P/B mục tiêu xuống 1,15 lần so với 1,30 lần trong dự báo trước đây, những yếu tố này ảnh hưởng lớn hơn so với hiệu ứng tích cực từ việc cập nhật mô hình định giá đến cuối năm 2024. 

- Chúng tôi điều chỉnh giảm 5,5% dự báo tổng LNST giai đoạn 2023-2025 chủ yếu do (1) mức giảm 27,9% trong dự báo tổng lợi nhuận từ HĐKD bảo hiểm lớn hơn so với (2) mức tăng 6,2% trong dự báo thu nhập tài chính ròng. 

- Chúng tôi dự phóng BMI sẽ trả cổ tức tiền mặt 1.000 đồng/cổ phiếu (tương đương lợi suất cổ tức 4,7%) trong 3 năm tới. 

Powered by Froala Editor