BID [KHẢ QUAN +15,2%] - Thách thức trong việc cải thiện NIM nhưng kỳ vọng chi phí tín dụng giảm vào năm 2024 - Cập nhật
  • 2024-06-21T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp

-     Chúng tôi điều chỉnh tăng 1,5% giá mục tiêu cho BID lên 55.000 đồng/cổ phiếu và nâng khuyến nghị từ PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG lên KHẢ QUAN do giá cổ phiếu đã giảm ~7% trong 3 tháng qua. Giá mục tiêu cao hơn của chúng tôi là do (1) tác động tích cực của việc chúng tôi cập nhật giá mục tiêu đến giữa năm 2025, nhiều hơn so với (2) mức giảm 9% trong tổng LNST sau lợi ích CĐTS dự kiến của chúng tôi cho giai đoạn 2024-2028 (lần lượt giảm 6%/6%/14 %/11%/6% trong năm 2024/25/26/27/28).

-     Tổng LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2024-2028 giảm của chúng tôi chủ yếu là do tổng thu nhập lãi ròng (NII) giảm 6% sau khi chúng tôi điều chỉnh giảm giả định NIM trung bình do NIM quý 1/2024 thấp hơn dự kiến. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn duy trì kỳ vọng NIM sẽ dần cải thiện trong 3 năm tới do chiến lược của ngân hàng nhằm tăng tỷ trọng đóng góp mảng cho vay bán lẻ và do giảm tác động từ các gói hỗ trợ lãi suất cho vay.

-     Chúng tôi giả định BID sẽ phát hành 513 triệu cổ phiếu (tương đương 9,0% lượng cổ phiếu đang lưu hành) thông qua phát hành riêng lẻ vào cuối năm 2024 (2,9% cổ phiếu đang lưu hành; giá bán giả định là 50.000 đồng/cổ phiếu) và vào giữa năm 2025 (6,1% cổ phiếu đang lưu hành; giá bán giả định là 55.000 đồng/cổ phiếu) thay vì phát hành một đợt vào cuối năm 2024 như trước đây. Tổng giá trị huy động dự kiến theo giả định của chúng tôi là 27,4 nghìn tỷ đồng. Tại ĐHCĐ gần đây, ngân hàng cho biết (các) nhà đầu tư đã có những cam kết nhất định và dự kiến sẽ tiến hành bán 2,9% cổ phần trong năm nay. 


Powered by Froala Editor