Báo tháng 1/2011 - Cập nhật vĩ mô và thị trường tháng 1/2011

Báo cáo vĩ mô
icon dot
2011-02-09T00:00:00
Xem Báo CáoXem Báo Cáo
Mặc dù chính sách tiền tệ thắt chặt đã được áp dụng từ tháng 11/2010, kinh tế vẫn trên đà tăng trưởng tốt.
Liên hệ chúng tôi để xem thêm báo cáo:(+84) 2 8888 2 6868
Tags: