Bản tin 30/01/2024 - VN-Index tăng 0,3% nhờ nhóm cổ phiếu bất động sản - AST, BID, BSR, CTG, DHC, DIG, DPM, FRT, HPG, IDC, KDH, MBB, MSN, MWG, NVL, POW, PVD, PVS, REE, SIP, STB, TLG, VCB, VEA, VHM, VPB, VRE, DGC, LHG
  • 2024-01-30T00:00:00
  • Nhận định thị trường

* AST: KQKD quý 4 tương tự với quý 3, phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi - Báo cáo KQKD
* BID: KQKD vượt kỳ vọng nhờ lợi nhuận tăng mạnh từ kinh doanh ngoại hối và chứng khoán đầu tư; ĐHCĐ bất thường bầu thành viên HĐQT và BKS mới – Báo cáo KQKD & ĐHCĐ bất thường
* BSR: KQKD quý 4 khả quan mặc dù giá dầu giảm trong quý 4, KQKD năm 2023 phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi - Báo cáo KQKD
* CTG: Chi phí tín dụng giảm hỗ trợ tăng trưởng lợi nhuận – Báo cáo KQKD
* DHC: Doanh thu quý 4 tương tự quý 3, phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi - Báo cáo KQKD
* FRT: Khoản lỗ lớn hơn dự kiến trong quý 4/2023 do chi phí một lần – Báo cáo KQKD
* DIG: Doanh thu năm 2023 hoàn thành dự báo nhưng LNST sau lợi ích CĐTS vượt kỳ vọng nhờ lợi nhuận từ công ty liên kết – Báo cáo KQKD
* DPM: Lợi nhuận năm 2023 thấp hơn dự báo của chúng tôi – Báo cáo KQKD
* HPG: LNST sau lợi ích CĐTS quý 4/2023 cải thiện QoQ; KQKD năm 2023 phù hợp với dự báo của chúng tôi - Báo cáo KQKD
* IDC: Lợi nhuận năm 2023 vượt kỳ vọng của chúng tôi – Báo cáo KQKD
* KDH: Lợi nhuận năm 2023 thấp hơn dự báo của chúng tôi do bàn giao tại Classia thấp hơn dự kiến – Báo cáo KQKD
* MBB: Tín dụng tăng trưởng mạnh; chất lượng tài sản tiếp tục được cải thiện – Báo cáo KQKD
* MSN: LNST hợp nhất vượt dự báo, nhưng MHT thấp hơn kỳ vọng của chúng tôi – Báo cáo KQKD
* MWG: Lợi nhuận thấp hơn nhưng biên lợi nhuận ICT vượt kỳ vọng của chúng tôi – Báo cáo KQKD
* NVL: Lãi ròng trong năm 2023 nhờ khoản lợi nhuận bất thường trong quý 4 – Báo Cáo KQKD
* POW: Lợi nhuận năm 2023 phù hợp với dự báo; rủi ro giảm đối với dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2024 – Báo cáo KQKD
* PVD: LNST sau lợi ích CĐTS năm 2023 tăng trưởng mạnh, vượt khoảng 40% so với dự báo của chúng tôi – Báo cáo KQKD & Gặp gỡ NĐT
* PVS: LNST sau lợi ích CĐTS năm 2023 thấp hơn nhẹ so với dự báo của chúng tôi – Báo cáo KQKD
* REE: Lợi nhuận năm 2023 thấp hơn dự báo; rủi ro điều chỉnh giảm đối với dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2024 – Báo cáo KQKD
* SIP: LNST sau lợi ích CĐTS năm 2023 vượt dự báo của chúng tôi nhờ thu nhập khác ngoài cốt lõi – Báo cáo KQKD
* STB: NIM cải thiện; quá trình xử lí trái phiếu VAMC chưa kết thúc – Báo cáo KQKD
* TLG: Lợi nhuận chưa đạt kỳ vọng do doanh thu yếu – Báo cáo KQKD
* VCB: Chi phí dự phòng giảm bù đắp cho NFI yếu – Báo cáo KQKD
* VEA: Lợi nhuận giảm 18% YoY, nhìn chung phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi – Báo cáo KQKD
* VHM: Lợi nhuận năm 2023 tăng trưởng nhờ giá trị bàn giao cao; doanh số bán hàng tích cực nhờ bán buôn – Họp NĐT & Báo cáo KQKD
* VPB: Tăng trưởng doanh thu thấp hơn dự kiến; tỷ lệ nợ xấu vẫn ở mức cao – Báo cáo KQKD
* VRE: KQKD năm 2023 khả quan; lợi nhuận vượt dự báo do thu nhập tài chính & thu nhập khác cao hơn – Họp NĐT & Báo cáo KQKD
* DGC: Nhu cầu của Ấn Độ qua đáy, nhu cầu chip dự kiến tăng – Cập nhật
* LHG: Lợi nhuận tăng mạnh trong năm 2024; vị thế tiền mặt dồi dào - Cập nhật
* Điểm nhấn nhấn thị trường: VN-Index tăng 0,3% nhờ nhóm cổ phiếu bất động sản

----------------------------------------

Phân tích kỹ thuật: Dự báo ngày mai, VN-Index có thể sẽ tăng để kiểm định đỉnh gần nhất tại 1.186 điểm trước khi xuất hiện sự rung lắc tại đây. Nhiều khả năng thị trường sẽ tiếp tục phân hóa rộng với sự dịch chuyển luân phiên và xoay vòng của dòng tiền ngắn hạn. Nếu có thể vượt qua mốc 1.186, VN-Index sẽ kéo dài đà tăng lên kháng cự tiếp theo quanh 1.195 điểm. Trong khi đó, hỗ trợ MA5, MA10 của chỉ số đang nằm tại 1.175 điểm.

Powered by Froala Editor