Bản tin 26/04/2024 - VN-Index tăng 0,4% - DGW, HDB, IDC, PLX, SCS, SIP, STB, VHM, VIC, VJC, VRE, ACB, ACV, CTG, CTR, DCM, DXG, DXS, FRT, GAS, GMD, HSG, KDH, NLG, PC1, PVD, PVS, PVT, REE, TPB, VEA, VIB, VNM
  • 2024-04-26T00:00:00
  • Nhận định thị trường

* DGW: Đà tăng trưởng dự kiến được thúc đẩy nhờ hoạt động M&A & bổ sung thương hiệu mới - Báo cáo ĐHCĐ 

* HDB: Mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận cao; kết quả Q1 khả quan – Báo cáo ĐHCĐ & Báo cáo KQKD

* IDC: Kế hoạch LNTT tăng 22% YoY trong năm 2024; Kết quả lợi nhuận tăng mạnh trong quý 1/2024 đến từ bàn giao các hợp đồng đã kí trước – Báo cáo ĐHCĐ & KQKD 

* PLX: Kỳ vọng nghị định mới cho ngành xăng dầu – Báo cáo ĐHCĐ 

* SCS: Thông lượng hàng hóa dự kiến sẽ tăng mạnh từ khách hàng mới Qatar Airways – Báo cáo ĐHCĐ 

* SIP: Kế hoạch thận trọng với LNST giảm 21% YoY trong năm 2024 – Báo cáo ĐHCĐ 

* STB: Bán thành công khoản nợ liên quan đến Phong Phú – Báo cáo ĐHCĐ 

* VHM: Tỷ lệ hấp thụ khả quan tại Vinhomes Royal Island hỗ trợ doanh số bán hàng trong quý 1 – Báo cáo KQKD & Gặp gỡ NĐT 

* VIC: Lãi thoái vốn từ việc bán 55% cổ phần tại SDI hỗ trợ lợi nhuận quý 1 – Báo cáo KQKD & Gặp gỡ NĐT  

* VJC: Kế hoạch mở rộng đội bay tiếp tục hỗ trợ đà phục hồi của mảng quốc tế – Báo cáo ĐHCĐ

* VRE: Ghi nhận bàn giao BĐS cao hơn YoY hỗ trợ tăng trưởng trong quý 1 – Báo cáo KQKD & Họp NĐT 

* ACB: NOII thấp, chất lượng tài sản được duy trì trong quý 1/2024 – Báo cáo KQKD

* ACV: Lượng hành khách quốc tế phục hồi mạnh hơn dự kiến, dự phòng nợ xấu giảm dần – Báo cáo KQKD

* CTG: Tăng trưởng TOI tốt làm giảm ảnh hưởng của việc chi phí tín dụng tăng đột biến – Báo cáo KQKD

* CTR: KQKD quý 1 thấp hơn nhẹ so với dự báo của chúng tôi – Báo cáo KQKD

* DCM: KQKD quý 1 thấp hơn một chút so với dự báo của chúng tôi – Báo cáo KQKD 

* DXG: Lợi nhuận thấp hơn kỳ vọng của chúng tôi dù cho việc bàn giao dự án Opal Skyline diễn ra trong quý 1 – Báo cáo KQKD 

* DXS: Mảng môi giới trong quý 1 cải thiện mạnh, phù hợp với dự báo của chúng tôi – Báo cáo KQKD 

* FRT: Ghi nhận LNST sau lợi ích CĐTS dương trong quý 1/2024; biên lợi nhuận của LC tiếp tục cải thiện - Báo cáo KQKD

* GAS: KQKD quý 1 thấp, phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi – Báo cáo KQKD

* GMD: KQKD quý 1/2024 tăng mạnh nhờ vào thông lượng tăng trưởng mạnh – Báo cáo KQKD 

* HSG: Kết quả lợi nhuận tích cực so với quý trước nhờ biên lợi nhuận gộp cải thiện – Báo cáo KQKD

* KDH: Biên lợi nhuận thấp hơn dự kiến trong quý 1 – Báo cáo KQKD

* NLG: Quý 1 lỗ do lượng bàn giao bất động sản thấp – Báo cáo KQKD

* PC1: ĐHCĐ tập trung hơn vào mảng bất động sản khu công nghiệp, LNST cốt lõi quý 1 phù hợp với kỳ vọng – Báo cáo KQKD 

* PVD: KQKD của mảng dịch vụ khoan tăng mạnh nhưng bị ảnh hưởng bởi thu nhập từ các công ty liên kết thấp, dẫn đến LNST cốt lõi thấp hơn dự kiến – Báo cáo KQKD 

* PVS: LNST quý 1 tăng trưởng mạnh 41% YoY dù là mùa thấp điểm, vượt kỳ vọng của chúng tôi – Báo cáo KQKD

* PVT: Các tàu đầu tư vào năm 2023 thúc đẩy LNST sau lợi ích CĐTS định kỳ trong quý 1/2024 tăng 44% YoY – Báo cáo KQKD

* REE: Lợi nhuận thấp hơn từ mảng điện & nước ảnh hưởng mức tăng trong lợi nhuận mảng M&E, phù hợp với dự báo của chúng tôi – Báo cáo KQKD 

* TPB: NIM cải thiện dù tăng trưởng tín dụng yếu trong Q1 2024 – Báo cáo KQKD

* VEA: Lợi nhuận quý 1 tăng 5% YoY, phù hợp với dự báo của chúng tôi – Báo cáo KQKD 

* VIB: NOII tăng mạnh bù đắp cho mức tăng trong chi phí tín dụng – Báo cáo KQKD 

* VNM: Lợi nhuận quý 1 tăng trưởng mạnh nhờ biên lợi nhuận gộp cải thiện – Báo cáo KQKD

* Điểm nhấn thị trường: VN-Index tăng 0,4% 

----------------------------------------

Quan điểm kỹ thuật: Việc đóng của trên đường MA10 có thể là tín hiệu kéo dài nhịp hồi phục của chỉ số VN-Index. Tuy nhiên mức thanh khoản thấp khiến cho tín hiệu này thiếu đi độ tin cậy và củng cố quan điểm đây nhiều khả năng là nhịp hồi phục kỹ thuật của chỉ số từ hỗ trợ MA200 (tại 1.175 điểm) hơn là một vùng đáy trung hạn. Dự báo, VN-Index sẽ tiếp tục nỗ lực hướng lên vùng quanh 1.230 điểm nhưng có thể sớm kết thúc đà tăng nếu thanh khoản không được cải thiện sau kỳ nghỉ.

Powered by Froala Editor