Bản tin 21-02-2012 - Giá trị mua ròng tháng của khối ngoại cao nhất kể từ tháng 1/2011

Nhận định thị trường
icon dot
2012-02-21T00:00:00
Xem Báo CáoXem Báo Cáo
Sau 13 giờ hội họp, đại diện của khu vực Euro đã nhất trí các biện pháp giúp cắt giảm nợ của Hy Lạp về 121% GDP vào năm 2020. Lãnh đạo khu vực Euro đã thông qua gói cứu trợ thứ 2 đối với Hy Lạp là 130 tỷ euro với một số điều khoản nghiêm ngặt nhằm ngăn chặn nguy cơ vỡ nợ trước mắt cho nước này. Đây là gói cứu trợ khẩn cấp thứ hai của eurozone cho Hy Lạp sau gói cứu trợ trị giá 110 tỷ euro vào tháng 5/2010. Các chủ nợ tư nhân cũng phải chấp nhận xóa 53,5% nợ cho Hy Lạp thay vì 50% như dự đoán tr
Liên hệ chúng tôi để xem thêm báo cáo:(+84) 2 8888 2 6868
Tags: