Bản tin 19-05-2011 Nguồn cung tiền hạn hẹp kiềm hãm thị trường

Nhận định thị trường
icon dot
2011-05-20T00:00:00
Xem Báo CáoXem Báo Cáo
Chính sách thắt chặt tiền tệ đang kiềm hãm dòng tiền trong nền kinh tế và tiếp tục ảnh hưởng đến các ngành nhạy cảm với lãi suất như bất động sản.
Liên hệ chúng tôi để xem thêm báo cáo:(+84) 2 8888 2 6868
Tags: