Bản tin 14-02-2012 - Thị trường phản ứng tích cực với thông tin NHNN công bố tăng trưởng tín dụng

Nhận định thị trường
icon dot
2012-02-14T00:00:00
Xem Báo CáoXem Báo Cáo
Hôm qua, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Quyết định 01/CT-NHNN về việc giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cho bốn nhóm tổ chức tín dụng (Nhóm I: 17%, nhóm II: 15%, nhóm III: 8% và nhóm IV: 0%). Ngân hàng Nhà nước vẫn chưa công bố danh sách các ngân hàng thuộc bốn nhóm này. Do đó, tăng trưởng tín dụng sẽ phụ thuộc vào chất lượng của ngân hàng. Thị trường có những quan điểm trái ngược nhau về thông tin này. Quan điểm của nhà đầu tư nước ngoài là thông qua việc làm này sẽ giúp hệ thống ngân hàng phá
Liên hệ chúng tôi để xem thêm báo cáo:(+84) 2 8888 2 6868
Tags: