Bản tin 10-10-2011 - Trong tháng 9 cả huy động và tín dụng đều giảm

Nhận định thị trường
icon dot
2011-10-10T00:00:00
Xem Báo CáoXem Báo Cáo
Huy động trong tháng 9 giảm 1,07% so với tháng trước đó. Lãi suất huy động giảm mạnh theo sau áp trần lãi suất huy động 14% là lý do chính khiến cho huy động tháng 9 giảm là 1,07% so với tháng trước đó. Trong tháng 9, lãi suất huy động áp dụng với khách hàng VIP giảm đáng kể từ mức 18-19%/năm xuống mức 14%/năm. Lãi suất huy động giảm đã khuyến khích một bộ phận dân chúng chuyển từ nắm giữ vàng sang ngoại tệ.
Liên hệ chúng tôi để xem thêm báo cáo:(+84) 2 8888 2 6868
Tags: