Bản tin 10-04-2012 - NHNN bất ngờ hạ lãi suất chính sách, lãi suất huy động giảm còn 12%

Nhận định thị trường
icon dot
2012-04-10T00:00:00
Xem Báo CáoXem Báo Cáo
Cán cân thanh toán thặng dư cải thiện trong quý 1 - Thống đốc công bố thặng dư cán cân thanh toán trong quý 1 là 2 tỷ đô la do kết hợp của sự cải thiện trong cán cân thương mại, kiều hối, FDI và FII được duy trì. Trong quý 1, kiều hối ước tính có thể duy trì khoảng 2-2,5 tỷ đô la, ODA khoảng 290 triệu đô la và FII 400- 500 triệu đô la.
Liên hệ chúng tôi để xem thêm báo cáo:(+84) 2 8888 2 6868
Tags: