Bản tin 04/06/2024 - VN-Index tăng 0,3% - FPT, TV2
  • 2024-06-04T00:00:00
  • Nhận định thị trường

* Ngành tài chính tiêu dùng: Những ghi nhận chính từ hội thảo trực tuyến của FiinGroup về Thị trường Tài chính Tiêu dùng của Việt Nam
* FPT công bố phát hành cổ tức cổ phiếu với tỷ lệ 15%, và kế hoạch thanh toán cổ tức tiền mặt còn lại của năm 2023
* Tài liệu ĐHCĐ của TV2: Kế hoạch thận trọng cho năm 2024
* Điểm nhấn thị trường: VN-Index tăng 0,3%


----------------------------------------

Quan điểm kỹ thuật: Dự báo ngày mai, VN-Index có thể có quán tính điều chỉnh giảm trước áp lực bán chốt lãi từ kháng cự đỉnh tháng 3 tại 1.290 điểm. Nhiều khả năng chỉ số sẽ cần kiểm định lại hỗ trợ MA5 ngày hiện nằm tại vùng 1.273 điểm. Nếu áp lực bán không mạnh và được hấp thụ tốt bởi lực mua từ hỗ trợ, VN-Index sẽ thu hẹp mức giảm về phía cuối ngày. Ở kịch bản này, chúng tôi dự báo chỉ số sẽ có xu hướng tăng điểm sau đó để hướng lên vùng 1.310 điểm.


Powered by Froala Editor