Bản tin 03-09-2012 - Thị trường phục hồi từ gần ngưỡng hỗ trợ là tín hiệu tích cực

Nhận định thị trường
icon dot
2012-03-09T00:00:00
Xem Báo CáoXem Báo Cáo
Thị trường phục hồi từ gần ngưỡng hỗ trợ là tín hiệu tích cực. Tín hiệu tích cực xuất hiện khi VNIndex đã giảm 7 điểm về mức 424,43, chỉ cách 0,2% trên ngưỡng hỗ trợ nhưng nhưng sau đó hồi phục. Chỉ số lấy lại số điểm đã mất và chốt tuần trong sắc xanh ngay trước khi đóng cửa. Theo bộ phận môi giới của chúng tôi, nhà đầu cá nhân đã mua lại khi thị trường giảm xuống mức thấp nhất trong ngày do tiền T +4 thanh toán cho các lệnh bán ra từ đầu tuần đã về tài khoản. Dòng tiền từ nhà đầu tư cá nhân có
Liên hệ chúng tôi để xem thêm báo cáo:(+84) 2 8888 2 6868
Tags: