Bản tin 02/05/2024 - VN-Index tăng 0,6% - BID, BMP, CTG, HDG, NKG, NVL, QTP, VCB, VPB, VTP, BMI, BSR, BVH, DGW, DPM, GEX, GVR, HPG, KBC, MWG, PLX, POW, SIP, SSI, STB, TV2, VJC
  • 2024-05-03T00:00:00
  • Nhận định thị trường

* Đơn hàng mới cải thiện với tốc độ nhanh nhất kể từ tháng 8/2022
* BID: Kỳ vọng tiến triển mới trong việc phát hành riêng lẻ; chi phí dự phòng giảm YoY hỗ trợ tăng trưởng lợi nhuận quý 1 – Báo cáo ĐHCĐ & KQKD
* BMP: Kế hoạch tham vọng cho năm 2024 với mục tiêu LNST sau lợi ích CĐTS chỉ giảm 1% YoY so với mức cao kỷ lục vào năm 2023; tỷ lệ chia cổ tức tiền mặt đạt 99% cho năm tài chính 2023 – Báo cáo ĐHCĐ
* CTG: NIM dự kiến cải thiện với tăng trưởng tín dụng ổn định trong năm 2024 – Báo cáo ĐHCĐ
* HDG: ĐHCĐ đặt ra chiến lược 5 năm, KQKD quý 1 phù hợp với dự báo của chúng tôi – Báo cáo KQKD & ĐHCĐ
* NKG: Lợi nhuận phục hồi tích cực trong quý 1/2024, kế hoạch thận trọng cho năm 2024 – Báo cáo ĐHCĐ & KQKD
* NVL: Báo cáo lỗ trong quý 1/2024 sau khi ghi nhận lãi trong nửa cuối năm 2023 – Báo cáo KQKD & ĐHCĐ
* QTP: Triển vọng lợi nhuận năm 2024 khả quan nhờ lợi thế chi phí sản xuất thấp – Báo cáo ĐHCĐ
* VCB: Kế hoạch lợi nhuận thận trọng trong bối cảnh kinh tế nhiều thách thức; KQKD quý 1/2024 thấp hơn kỳ vọng – Báo cáo ĐHCĐ & KQKD
* VPB: Kế hoạch lợi nhuận tăng trưởng mạnh; dự kiến chia cổ tức tiền mặt ổn định trong 5 năm – Báo cáo ĐHCĐ
* VTP: KQKD quý 1 yếu do biên lợi nhuận gộp thấp hơn dự kiến mặc dù doanh thu của các mảng kinh doanh cốt lõi cải thiện – Báo cáo ĐHCĐ & KQKD
* BMI: Tăng trưởng phí báo hiểm tích cực hỗ trợ lợi nhuận – Báo cáo KQKD
* BSR: Sản lượng thương phẩm tăng mạnh nhưng lợi nhuận giảm do crack spread giảm, chưa đạt kỳ vọng – Báo cáo KQKD
* BVH: Thu nhập tài chính cao hơn dự kiến thúc đẩy tăng trưởng lợi nhuận – Báo cáo KQKD
* DGW: Lợi nhuận thấp hơn kỳ vọng do biên lợi nhuận gộp yếu hơn dự kiến – Báo cáo KQKD
* DPM: Sản lượng bán urê tăng mạnh và giá khí đầu vào thấp hơn dự kiến giúp LNST sau lợi ích CĐTS vượt dự báo của chúng tôi – Báo cáo KQKD
* GEX: LNST cốt lõi hoàn thành 18% dự báo cả năm, phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi – Báo cáo KQKD
* GVR: Lợi nhuận giảm YoY trong quý 1 chủ yếu do thu nhập đền bù thấp hơn mặc dù lợi nhuận cốt lõi cải thiện – Báo cáo KQKD 
* HPG: Lợi nhuận tăng mạnh YoY từ mức cơ sở thấp – Báo cáo KQKD
* KBC: Không ghi nhận bàn giao đất dẫn đến lỗ trong quý 1; tiền mặt tăng đáng kể chủ yếu đến từ tiền đặt cọc của khách hàng – Báo cáo KQKD
* MWG: Lợi nhuận vượt kỳ vọng nhờ biên lợi nhuận tốt hơn dự kiến – Báo cáo KQKD
* PLX: Sản lượng bán ổn định, chi phí định mức tăng thúc đẩy LNST sau lợi ích CĐTS tăng 73% YoY trong quý 1/2024 – Báo cáo KQKD
* POW: LNST quý 1 hoàn thành 23% dự báo cả năm của chúng tôi dù khoản lỗ lớn từ NT2; tiềm năng tăng trưởng nhẹ - Báo cáo KQKD
* SIP: Lợi nhuận, doanh số cho thuê đất KCN và dòng tiền tăng mạnh YoY trong quý 1 – Báo cáo KQKD
* SSI: Thị phần môi giới giảm; lợi nhuận tăng mạnh trong quý 1/2024 – Báo cáo KQKD
* STB: Chi phí tín dụng thấp bù đắp cho NOII yếu – Báo cáo KQKD
* TV2: Mảng Tư vấn, EPC và O&M sẽ thúc đẩy doanh thu và lợi nhuận quý 1 – Báo cáo KQKD
* VJC: KQKD phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi về mảng vận tải tiếp tục phục hồi – Báo cáo KQKD
* Điểm nhấn thị trường: VN-Index tăng 0,6%


----------------------------------------

Quan điểm kỹ thuật: Dự báo ngày mai, VN30 sẽ kiểm định kháng cự mạnh MA20 và MA50 tại vùng 1.247-1.255 điểm. Nếu lực mua ở vùng giá cao tại nhóm dẫn dắt không được cải thiện, lực bán từ kháng cự có thể sẽ chiếm ưu thế trở lại và tạo ra nhịp thoái lui cho VN30 nói riêng và thị trường nói chung. Nếu áp lực này không quá mạnh, thị trường vẫn còn khả năng tiếp tục hồi phục sau đó. Ngược lại, nếu lực bán mạnh khiến VN30 vi phạm đường MA5 tại 1.233 điểm, đà hồi phục hiện tại sẽ bị thách thức.

Powered by Froala Editor