ACV [PHTT -0,7%] - Lượng hành khách quốc tế phục hồi, trong nước vẫn thấp - Cập nhật
  • 2024-03-05T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp

- Chúng tôi điều chỉnh hạ khuyến nghị từ KHẢ QUAN xuống PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG dù giá mục tiêu gần như không đổi cho Tổng CT Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) do giá cổ phiếu đã tăng 16% trong 3 tháng qua. Chúng tôi điều chỉnh giảm 2% dự báo LNST cốt lõi (không bao gồm lãi/lỗ tỷ giá) cho năm 2024 và tăng lần lượt cho năm 2025 và 2026 thêm 1% và 3%.

- Chúng tôi giữ nguyên dự báo về tổng trích lập dự phòng nợ xấu là 5,4 nghìn tỷ đồng cho giai đoạn 2023-2025, tương đương 15% tổng lợi nhuận từ HĐKD (EBIT) trong kỳ. Chúng tôi kỳ vọng ACV sẽ thu hồi được phần lớn khoản phải thu này trong giai đoạn 2026-2028.

- Chúng tôi giữ nguyên dự báo lần lượt là 40/46 triệu hành khách quốc tế vào năm 2024/2025, so với 42 triệu vào năm 2019 trước đại dịch COVID-19.

Powered by Froala Editor