ACB [MUA +33,7%] - NIM tương đối đi ngang trong dự báo năm 2024, chất lượng tài sản được kiểm soát - Cập nhật
  • 2024-06-04T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp

- Chúng tôi điều chỉnh tăng 8,6% giá mục tiêu đối với ACB lên 36.700 đồng/cổ phiếu và duy trì khuyến nghị MUA.

- Giá mục tiêu cao hơn của chúng tôi chủ yếu do (1) tác động tích cực từ việc cập nhật giá mục tiêu sang giữa năm 2025 bù đắp cho (2) mức giảm 1,2% trong dự báo LNST giai đoạn 2024-2028 của chúng tôi (lần lượt ở mức -1,6%/-0,4%/-1,2%/-0,5%/-2,2% trong các năm 2024/25/26/27/28).

- Chúng tôi điều chỉnh giảm dự báo thu nhập ròng giai đoạn 2024-2028 của chúng tôi chủ yếu do (1) Dự báo tăng trưởng thu nhập ngoài lãi (NOII) trong giai đoạn 2024-2025 giảm 5,1% vì chúng tôi kỳ vọng mảng bancassurance sẽ cần thời gian để phục hồi và (2) tổng chi phí dự phòng tăng 2,8%. Những yếu tố này bù đắp cho việc tổng chi phí hoạt động giảm 4,2%. 

- Các khoản vay tái cơ cấu trong quý 1/2024 của ACB theo Thông tư 02 chiếm khoảng 0,5% tổng mức tín dụng.


Powered by Froala Editor